HoReCa Management Academy
Szkolenia i Konsultacje w Gastronomii i Hotelarstwie

Program tajemniczy gość

Program Tajemniczy Gość jest efektem naszej troski o satysfakcję Państwa gości w restauracjach, hotelach i kawiarniach. Jego celem jest utrzymanie wysokiej jakości obsługi. To skuteczny system w utrzymania optymalnego poziomu i weryfikacji obsługi.

NA CZYM POLEGA PROGRAM TAJEMNICZY GOŚĆ I JAK PRZEBIEGA JEGO REALIZACJA.

Procedura działania:
1. Na Państwa zlecenie koordynator badania opracowuje harmonogram i plan realizacji projektu, jak również kwestionariusz oceny.  
2. Następnie nasi audytorzy wcielają się w rolę klientów podając się obsłudze za gości w Państwa restauracji, hotelu czy kawiarni. 
Mogą być oni gośćmi odwiedzającymi  Państwa obiekty gastronomiczne,  mogą również nawiązywać kontakt z Państwa pracownikami przez telefon, e-mail lub fax np. dzwoniąc do  recepcji lub działu szkoleń i konferencji w Państwa hotelu.
3. Program kończy się analizą uzyskanych danych oraz pisemnym raportem.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROGRAMU TAJEMNICZY GOŚĆ:

Obiektywna ocena poziomu jakości obsługi:
-ocena personelu pod kątem ich postaw, kwalifikacji i umiejętności.

Ocena systemu i organizacji pracy: 
- czas obsługi, obieg dokumentów, skuteczność działań, skuteczność wdrażanych procedur,
- wskazanie mocnych i słabych stron personelu w komunikacji z gościem.

WSPARCIE ISTNIEJĄCEGO W PAŃSTWA LOKALU SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: Program „Tajemniczy gość’ ma na celu ukazanie tych punktów w systemie obsługi klienta, w których można poprawić jakość obsługi lub ją zmienić w celu wyeliminowania błędów.  Poprzez połączenie programu z systemem wynagradzania i premiowania personelu otrzymujemy skuteczny system motywowania pracowników do osiągania najwyższych wyników w obsłudze i osiągania zadowolenia gości w Państwa lokalu gastronomicznym lub hotelarskim.

 

 

SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ ORAZ WYCENĘ PROGRAMU TWORZYMY INDYWIDUALNIE DLA PAŃSTWA POTRZEB.