HoReCa Management Academy
Szkolenia i Konsultacje w Gastronomii i Hotelarstwie

Regulamin

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

1.    Szkolenia organizuje firma Idealis Marcin Woźniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Orłowska 7/60,NIP: 524-238-22-26, REGON: 142315080, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr:  2.14/00347/2012 
Szkolenia prowadzone są pod nazwą Horeca Management Academy.
2.    Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.hmacademy.pl oraz dopełniły wymaganych formalności. 
3.    Szkolenia organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
5.    Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego w serwisie internetowym pod adresem www.hmacademy.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zainteresowania się szkoleniem w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, należy wstępnie skontaktować się telefonicznie pod numerem Tel. 502-400-519
6.    Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Akademii mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
7.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki lub opłaty w całości. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki lub opłaty w całości.
8.    Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Idealis Marcin Woźniak zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - opłaty za szkolenie.
9.    Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia zaliczki 200 zł  za szkolenie najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto:
IDEALIS Marcin Woźniak
ul. Orłowska 7/60
03-571 Warszawa
ING S.A
Nr konta: 40 1050 1025 1000 0090 7303 5504
10.    Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Idealis Marcin Woźniak do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia.
11.    Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Horeca Management Academy na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12.    Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
13.    Organizator oraz Akademia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.